Logotype for print

Nordisk försäkringsbransch är emot krav på resolutionsfinansiering

2022-11-29
nyhet Den nordiska försäkringsbranschen är djupt bekymrad över de diskussioner som pågår inom EU att införa ett krav på att länder ska ha resolutionsfinansiering. I ett gemensamt nordiskt positionspapper från Svensk Försäkring och övriga nordiska branschorganisationer framhålls att ett sådant krav i slutändan kommer att drabba försäkringstagarna genom högre premier. Det måste vara upp till de enskilda länderna att bestämma om resolutionsfinansiering ska införas och hur det i sådant fall ska utformas.