Logotype for print

Almedalen: Hur ska Sverige klimatanpassas?

Hur bör Sverige agera för att möta de klimathot vi ser avseende skyfall och havsnivåhöjningar? Vad är den finansiella sektorns utmaningar? Och hur vill våra riksdagspartier klimatanpassa Sverige?

Läs mer på Almedalsveckan.info

Datum: 28 juni