Logotype for print

Magnus Vesterlund deltar på seminarium på Handelshögskolan

Magnus Vesterlund, chefsekonom på Svensk Försäkring deltar i en paneldiskussion under temat Hur kan vi accelerera pensionskapitalets bidrag till klimatomställningen?

Pensionskapitalet kan göra väsentliga bidrag till klimatomställningen. Vilka är de viktigaste bidragen till omställningsarbetet idag? Hur kan det som redan görs accelerera och få bättre effekt?

Vilken betydelse har olika strategier som att välja bort, påverka och att skapa robusta handlingsplaner? Vilken transparens och valbarhet bör finns för pensionsspararen?  

 

Plats: Handelshögskolan

Datum: 21 november