Logotype for print

Staffan Moberg pratar om klimatanpassning på Kustmötet

Staffan Moberg pratar om klimatanpassning på Kustmötet 4-5 oktober i Landskrona.
Anordnas av Staten Geotekniska Institut.

Datum: 4 oktober