Logotype for print

Staffan Moberg talar om klimatanpassning i paneldiskussion

Vad måste vi åstadkomma inom samhällsplaneringen för att möta den klimatverklighet som vi befinner oss i? I en paneldebatt tillsammans med Föreningen för Samhällsplanering diskuteras frågor om skyfall och översvämning.

Mer information på Föreningen för Samhällsplanering

Datum: 19 oktober