Logotype for print

Försäkrade kvinnor lever längre

2023-03-08

Visste du att? Försäkrade kvinnor lever 2–5 år längre än försäkrade män och upp till ett år längre än oförsäkrade kvinnor.

Idag är det den internationella kvinnodagen. I Sverige lever kvinnor i genomsnitt längre än män och de som tecknar liv- eller tjänstepensionsförsäkring utgör inget undantag.

Kia Buranakol Issa, aktuarie

- Försäkrade män och kvinnor lever längre än genomsnittsbefolkningen och försäkrade kvinnor lever i regel 2–5 år längre än försäkrade män. Kvinnor som själva har valt att teckna en egen försäkring förväntas leva ungefär ett år längre än genomsnittskvinnan i Sverige, säger Kia Buranakol Issa, aktuarie på Svensk Försäkring.

Diagram. Förväntad återstående medellivslängd vid 65-års ålder för försäkrade, födelseåren 1956–1995 – kvinnor och män

Anm.: I kategorin Frivilligt försäkrade ingår individuella försäkringar och vissa grupplivförsäkringar som de försäkrade oftast själva har valt att teckna. I kategorin Obligatoriskt försäkrade ingår tjänstepensionsförsäkring, i huvudsak ålderspensioner. I kategorin Obligatoriskt försäkrade tjänstemän är en delmängd av Obligatoriskt försäkrade som är tecknade under kollektivavtal för privatanställda tjänstemän, t.ex. ITP och ITP-liknande avtal.

Förväntade livslängder hos de försäkrade i svenska försäkrings- och tjänstepensions­företag baseras på beräkningar som gjorts i rapporten Försäkrade i Sverige – Livslängder och dödlighet, prognoser 2021–2080.