Logotype for print

Oklart ansvar om medicinska engångsprodukter används flera gånger

2021-03-16
nyhet Att återanvända medicinska engångsmaterial kan ge klimat- och miljömässiga samt ekonomiska fördelar för samhället. Men det innebär att produktansvaret flyttas från den ursprungliga tillverkaren till sjukvården eller annan part, och att ansvaret utvidgas från att en produkt ska användas en gång till att användas flera gånger. Det kan ge effekt på försäkringsskyddet. Det skriver Svensk Försäkring i ett yttrande.