Logotype for print

Flödet av stöldgods över gränsen måste stoppas

2020-12-16
debatt I stort sett allt stöldgods som förs ut ur landet passerar gränsen antingen över Öresundsbron eller via någon av landets tiotal färjehamnar. I princip riskfritt köra ut godset ur landet. Tullen kan inget göra. Det skriver Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring, och Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring och vd för Larmtjänst, på Di Debatt tillsammans med företrädare för ytterligare tolv branschorganisationer.

Flödet av stöldgods över gränsen måste stoppas

2020-12-16
debatt I stort sett allt stöldgods som förs ut ur landet passerar gränsen antingen över Öresundsbron eller via någon av landets tiotal färjehamnar. I princip riskfritt köra ut godset ur landet. Tullen kan inget göra. Det skriver Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring, och Mats Galvenius, vice vd på Svensk Försäkring och vd för Larmtjänst, på Di Debatt tillsammans med företrädare för ytterligare tolv branschorganisationer.

Robusta regelverk under covid-19-pandemin

2020-12-09
nyhet De nu gällande regelverken för försäkringsverksamhet har bidragit till att försäkringsföretagen står finansiellt starka och upprätthåller ett högt konsumentskydd. Det har varken på EU-nivå eller nationellt identifierats något behov av ny reglering till följd av pandemin. Det finns dock en utmaning för försäkringsbranschen i den pågående översynen av rörelseregelverket Solvens II. Det konstaterar Svensk Försäkring i årets Omvärldsrapport.