Logotype for print

Avkastningen föll under tredje kvartalet

2023-11-15

Statistik från Svensk Försäkring som presenteras idag visar att den genomsnittliga avkastningen på tjänstepensions- och livförsäkringsföretagens tillgångar var - 1,3 procent under det tredje kvartalet 2023. Årets avkastning till och med september uppgår till + 2,8 procent.

Under det tredje kvartalet 2023 var avkastningen på svenska livförsäkrings- och tjänstepensionsföretags tillgångar - 1,3 procent, vilket ger en avkastning under årets tre första kvartal på 2,8 procent. Som jämförelse var avkastningen - 7,2 procent under 2022. Den genomsnittliga årliga avkastningen har under de senaste tio åren varit 6,2 procent.    

– Att avkastningen föll under kvartalet beror i huvudsak på nedgångar på aktiemarknaderna i Sverige och globalt. Avkastningen under året hålls uppe av den förhållandevis goda avkastningen under första halvåret, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring.

totavkq3.png