Logotype for print

Förslag om intygsgivares ansvarsförsäkring avstyrks

2023-09-05

I ett lagstiftningsärende om konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden avstyrker Svensk Försäkring en central del i Justitiedepartementets föreskriftsförslag om intygsgivares ansvarsförsäkring. I remissvaret framhålls att försäkringsgivare måste ha tillräcklig möjlighet att bedöma risk för att kunna erbjuda försäkring.

Vid årsskiftet träder nya lagregler i kraft som innebär att intygsgivare som ska granska ekonomiska planer i bostadsrättsföreningar måste ha ansvarsförsäkring. I en remiss med kompletterande föreskrifter förslås bland annat obligatoriska försäkringsvillkor. I sitt svar avstyrker Svensk Försäkring att villkoren ska grunda sig på den så kallade orsakandeprincipen.

Rickard Sobocki, Jurist

- Försäk­rings­givare måste ha tillräcklig möjlighet att bedöma risk för att kunna erbjuda försäk­ring. Enligt orsakandeprincipen täcker en ansvars­försäkring skador som orsakats under försäkringsperioden, oavsett om de visar sig först långt senare. För försäkringsgivaren blir risken då svårbedömd, säger Rickard Sobocki, jurist på Svensk Försäkring.

Svensk Försäkring anser att villkoren för den aktuella ansvarsförsäkringen i stället bör baseras på att det är den försäkring som gäller när en skada anmäls som ska ersätta skadan. Det är också angeläget att försäkringsgivarna har möjligheter att begränsa ersättningen. För att kunna prissätta risk på ett rimligt sätt är det nödvändigt för en försäkringsgivare att ha begränsningar inte enbart för det hög­sta belopp som kan betalas för en skada utan också för den högsta ersättning som kan betalas under en försäkringsperiod.