Logotype for print

Skadeanmälningar fortsätter att öka

2023-11-15

Antalet skadeanmälningar inom egendomsförsäkringar fortsätter att öka tredje kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Ökningen drivs framför allt av fler anmälda skador inom motorfordonsförsäkringar. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Under det tredje kvartalet 2023 anmäldes drygt 857 000 egendomsskador till försäkringsföretagen. Det är en ökning med 88 000 skadeanmälningar jämfört med motsvarande period året innan, vilket innebär en ökning med 11 procent. Anmälningarna ökar inom flera försäkringsgrenar men den drivs framför allt av ett ökat antal skadeanmälningar inom motorfordonsförsäkringar där uppgången var 18 procent (61 000 skadeanmälningar.

Totalt sett under det senaste året, kvartal 4 2022 till och med kvartal 3 2023, har det inkommit drygt 3,2 miljarder skadeanmälningar till försäkringsföretagen.image001.png