Logotype for print

Skador inom trafik och motor ökar mest

2023-09-05

Antalet skadeanmälningar inom egendomsförsäkringar har ökat med sammantaget mer än 12 procent under det andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal 2022. Den största delen av ökningen står trafik- och motorfordonsförsäkring för. Det visar statistik som Svensk Försäkring presenterar idag.

Under det andra kvartalet 2023 anmäldes närmare 842 000 skador inom egendomsförsäkringar. Det är en ökning med 12 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan och ökningarna finns inom flera försäkringsgrenar. Den största delen av de anmälda skadorna utgörs av anmälningar inom trafik- och motorfordonsförsäkringar. Skador inom motorfordonsförsäkringen har ökat med 23 procent (87 600 skadeanmälningar) och skador inom trafikförsäkringen har ökat med 10 procent (9 800 skadeanmälningar).

Kajsa Lindell, Kvantitativ analytiker

- Det är främst skador på glasrutor, ansvars- och vagnskador som står för ökningen i antalet skadeanmälningar inom trafik- och motorfordonsförsäkring. De är också de vanligaste typerna av trafikskador, säger Kajsa Hagelin Lindell, statistiker på Svensk Försäkring.

Antalet skadeanmälningar har ökat med 10 procent inom fritidshusförsäkringen och med 6 procent inom båtförsäkring. Inom företags- och fastighetsförsäkring samt hem- och villahemförsäkringar har det däremot skett en minskning i antalet skadeanmälningar jämfört med kvartal2 2022.

skade.png