Logotype for print

Svensk Försäkring söker kvalificerade jurister

2024-07-05

Bli del av vårt team på Svensk Försäkring - just nu söker vi två jurister. Att arbeta som jurist hos oss innebär att vara del i ett team som arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för våra medlemmar försäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen.

 

Svensk Försäkring söker två jurister, gärna med erfarenhet av rörelseregleringen för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag, respektive skadeförsäkringsjuridik och skatterätt. Arbetet består i att ur ett juridiskt perspektiv analysera förslag och lösningar som har betydelse för försäkringsföretagen och tjänstepensionsföretagen.

Juridiken berör såväl verksamhets­förutsättningar för dessa företag som mer produktnära frågor samt konsumentskydd. Juristavdelningen arbetar med ett brett spektrum av frågor och många olika rättsområden. Arbetsuppgifterna innebär regelmässigt att hantera omfattande utrednings- och underlagsmaterial och ställer höga krav på din förmåga att sammanfatta och analysera komplexa och vidlyftiga frågeställningar. Förutom att arbeta nära försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag samt t.ex. riksdag, departement, myndigheter med mera innefattar arbetsuppgifterna även resande och kontakter med olika aktörer på plats i Bryssel.

Som jurist hos Svensk Försäkring arbetar du både opinionsbildande och i en expertroll. Du är med och påverkar samhällsutvecklingen.