Logotype for print

Hur gäller försäkring vid översvämning?

Kraftiga regn och skyfall kan orsaka översvämningar i bostäder och källare. Om du är drabbad ska du genast kontakta ditt försäkringsbolag.

Du kan få ersättning för översvämning i villan eller fritidshuset efter skyfall, om det regnar minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn eller om vatten rinner in i huset från stigande sjö eller vattendrag i närheten. Bor du i kustnära områden kan även en storm innebära översvämningsskador. Skador som uppstår vid dålig dränering ersätts inte. Inte heller förstörd tomtmark, träd, buskar eller växthus.

I det fall som möbler och kläder skadas kan du få ersättning från din hemförsäkring. Om skadan är stor och du inte kan bo kvar i din bostad medan den åtgärdas så kan din hemförsäkring även ersätta merkostnader för annat boende.

Självrisk och åldersavdrag

Självriskerna för översvämningsskador varierar. En del bolag tillämpar en fast självrisk på mellan 1 000 och 10 000 kronor. Tilläggsförsäkringar eller så kallade stora försäkringar kan ha en lägre självrisknivå, men inte alltid. I flera försäkringar tas det ut en procentuell självrisk. Den kan ofta vara 10 procent av hela skadekostnaden och minst 10 000 kronor.

Försäkringsbolagen gör också åldersavdrag om de skadade byggnadsdelarna inte är nya. Det innebär att ersättningen minskar beroende på hur gammal egendomen är, enligt en tabell i villkoren. Det maximala åldersavdrag som bolagen gör vid en och samma skada brukar variera mellan 10 000 och drygt 100 000 kronor beroende på försäkring. 

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller för just din försäkring.