Logotype for print

Larmtjänst

Larmtjänst är en gemensam organisation för de svenska sakförsäkringsbolagen. Vårt syfte är att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet och stödja bolagens utredningsverksamhet i oklara fall.

Den huvudsakliga verksamheten för Larmtjänst är att sammanställa och tillhandahålla branschgemensam information och kunskap om försäkrat gods som orsakar skadekostnader för försäkringsbolagen. Vi sammanställer fakta om var, när och hur gods har försvunnit och tillhandahåller denna information såväl till branschen som till myndigheter och andra relevanta aktörer.

En central del av verksamheten är att söka, identifiera och återfinna misstänkt stöldgods. Om gods påträffas utomlands hjälper vi till med dokumentationen till de utländska myndigheterna och logistik när godset tas hem. Vi tillhandahåller stöd och verktyg som försäkringsbolagens utredningsverksamheter kan använda i sitt arbete för att minska skadekostnader och bekämpa bedrägerier riktade mot branschen.

Vi tillhandahåller även olika kriminaltekniska tjänster som fordonstekniska analyser, brandtekniska analyser, dokumentanalyser, inbrottsutredningar samt simulering och analys av trafikolyckor.

Vi har ett brett kontaktnät av myndigheter, företag och branschorganisationer och är branschens kontaktorgan mot dessa aktörer. Vi arbetar även gränsöverskridande och bedriver en omfattande verksamhet för att skapa kontakter och tillhandahålla tjänster i utlandet för försäkringsbolagen.

Larmtjänst AB har ett tiotal anställda och är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring.