Logotype for print

Svensk Försäkring i Samverkan (SFIS)

Svensk Försäkring i Samverkan, SFIS, är ett samlingsbegrepp för ett koncernliknande samarbete mellan ett antal organisationer som arbetar på uppdrag av försäkringsbranschen.

Organisationerna är självständiga men strävar efter en nära samordning av verksamheterna. För detta ändamål sker en samverkan av styrningen på övergripande strategisk nivå. Det innebär att SFIS kan erbjuda sina medlemsföretag i försäkringsbranschen kostnadseffektiva verksamheter till nytta för hela branschen.

Läs mer om Svensk Försäkring i Samverkan