Logotype for print

Liv- och Skadeförsäkringsutskottet

Liv- och Skadeförsäkringsutskottet har till syfte att bereda ärenden inför styrelsebehandling samt att fatta beslut i ärenden som inte anses vara av policykaraktär. Utskottets sammansättning ska spegla en balans mellan stora och små medlemsföretag samt mellan liv- och skadeförsäkring.

Utskottet sammanträder cirka en vecka före ordinarie styrelse det vill säga fyra gånger per år. Utskottet är en viktig del av Svensk Försäkrings beredningsprocess genom att det tillför värdefull input i Svensk Försäkrings hantering av olika sakfrågor. Utskottet fyller även en funktion genom att sprida kunskap om Svensk Försäkrings arbete till en bredare krets av företrädare för medlemsföretagen än vad som skulle vara fallet om ärenden endast diskuteras i styrelsen.

Representant för Svensk Försäkring

Svensk Försäkring - Christina Lindenius (ordförande)*

*vice vd Mats Galvenius – personlig suppleant

Anders Jonsson
Afa Försäkring tjänstepensionsaktiebolag
Katarina Thorslund
Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
Malin Omberg
AMF
Johan Uggla
Dina Försäkringar AB
Olof Bergström
Euro Accident Livförsäkring AB
Eric Fredriksson
Folksam gruppen
Marie Rosvall
Folksam gruppen
Patrik Uväng
Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ)
Anna-Carin Söderblom Agius
Försäkrings AB Skandia (publ)
Fredric Widlund
Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial
Linda Hellström
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Karin Lidman
If Skadeförsäkring AB (publ)
Björn Dalemo
Länsförsäkringar AB
Sara Rindevall
Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag
Helena Olsson
Movestic Livförsäkring AB
Tomas Heed
Nordea Livförsäkring Sverige AB
Per Harryson
SEB Pension och Försäkring AB
Maria Vaara
SPP Pension & Försäkring AB (publ).
Christina Guri
Swedbank Försäkring AB
Christina Lindenius
Svensk Försäkring
Johan Isaksson
Trygg-Hansa Försäkring filial
Namn Koncern
Anders Jonsson Afa Försäkring tjänstepensionsaktiebolag
Katarina Thorslund Alecta Tjänstepension Ömsesidigt
Malin Omberg AMF
Johan Uggla Dina Försäkringar AB
Olof Bergström Euro Accident Livförsäkring AB
Eric Fredriksson Folksam gruppen
Marie Rosvall Folksam gruppen
Patrik Uväng Futur Pension Försäkringsaktiebolag (publ)
Anna-Carin Söderblom Agius Försäkrings AB Skandia (publ)
Fredric Widlund Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial
Linda Hellström Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Karin Lidman If Skadeförsäkring AB (publ)
Björn Dalemo Länsförsäkringar AB
Sara Rindevall Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag
Helena Olsson Movestic Livförsäkring AB
Tomas Heed Nordea Livförsäkring Sverige AB
Per Harryson SEB Pension och Försäkring AB
Maria Vaara SPP Pension & Försäkring AB (publ).
Christina Guri Swedbank Försäkring AB
Christina Lindenius Svensk Försäkring
Johan Isaksson Trygg-Hansa Försäkring filial