Logotype for print

Stadgar, styrelse, utskott och kommittéer

Svensk Försäkrings styrelse

Namn

Koncern

Invald

Ylva Wessén (ordförande)

Folksam

2020

Mathias Collén (vice ordförande)

Länsförsäkringar

2023

Anders Moberg

AFA Försäkring

2018

Peder Hasslev

Alecta

2023

Johan Sidenmark 

AMF

2012

Gunilla Svensson

Dina Försäkringar

2022

Torgny Johansson 

Futur Pension

2022

Tobias Lindhe 

Handelsbanken Liv

2022

Måns Edsman

If

2019

Ninni Franceschi 

Nordea Liv & Pension

2024

Linnéa Ecorcheville

SEB

2024

Frans Lindelöw

Skandia

2016

Jenny Rundbladh

SPP

2023

Christina Lindenius

Svensk Försäkring

2013

Johanna Okasmaa Nilsson 

Swedbank Försäkring

2018

Annika Persson

Trygg-Hansa

2024