Logotype for print

Medlemsservice

Här finns kontaktuppgifter för dig som är medlem eller vill bli medlem.

Vill du bli medlem i Svensk Försäkring?
Har du frågor om medlemsskapet?

Kontakta 
Mats Galvenius   08-522 785 20
mats.galvenius@insurancesweden.se

Marie Hosinsky 08-522 785 16
marie.hosinsky@insurancesweden.se

Har du problem med lösenord eller frågor kring webben, projektrum eller medlemsportalen?

Här finns de vanligaste frågorna, kanske kan de hjälpa dig.
Om inte kontaktar du Ulrica nedan

Kontakta Ulrica Loeb 08-522 785 08 
info@insurancesweden.se      

Har du frågor kring statistik?
Kontakta vår statistikavdelning 
statistik@insurancesweden.se